HAKKIMIZDA

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. (T.C. Anayasası 42. Madde)
 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, eğitimin güç ve hak olduğunu, hiç kimsenin eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağını, bir çocuğun gelişmesiyle ülkemizin gelişeceğini çok iyi biliyorduk.
 

Bu nedenle eğitim kurumları ve yurtlar açmanın yanı sıra; cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, çocuk gelinlerin azalması, geleneksel anlayış içindeki rollerinin değişmesi ve sosyal yaşamın birer parçası olmaları amacıyla, kızlarımıza yönelik olarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılında "Kır Çiçekleri Okusun Diye" projemizi başlattık.
 

Günümüzde isteyip de okuyamayan, sadece hayalleriyle yetinmek zorunda kalan bu kızlarımız, ekonomik ve sosyal nedenlerle eğitim olanağından yoksun kalmakta, erken yaşlarda evlendirilerek, sosyal ve çağdaş yaşamın dışına itilmektedirler.
 

Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hemen yanı başımızda Bursa ve kırsalında bunlardan yüzlercesi bulunmaktadır. Dağ başlarından, dere kenarlarından topladığımız kızlarımıza "Kır Çiçekleri" diyoruz.
 

Dram ve öyküleri farklı, kaderleri ortak olan kızlarımızı sevgiyle kucaklayıp, bilgiyle donatıyor, çağdaş bir yaşam olanağı sunuyoruz.
 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda "tam burslu" kalan kızlarımızın her türlü gereksinimlerini -barınma, yemek, kitap, kırtasiye, sosyal, kültürel etkinlikler, geziler, vb.- karşılıyor, gönüllü öğretmenler tarafından da dersler verilmesini sağlıyoruz.
 

Bununla da yetinmiyor, ortaöğretim sonrasında üniversiteye girmelerine, mezuniyetleri sonrasında ise hayata atılmalarına ve iş sahibi olmalarına kadar uzanan süreçte kendilerine yardımcı oluyoruz.
 

Projenin başlamasından günümüze 244 Kır Çiçeğimiz sosyal ve çağdaş yaşamın parçası oldu. Bu sayıyı yetersiz buluyoruz. Binlerce Kır Çiçeğimiz toplanmayı bekliyor.
 

Kır Çiçeklerimizin %86'sı üniversitede okumakta ya da üniversiteden mezun olmuştur. Eğitim hayatına devam edenler hariç %68'i iş hayatına atılmıştır.
 

Anestezi uzmanından biyomedikal mühendisine, endüstri mühendisinden avukata, öğretmenden mimara, doktordan kamu yöneticisine her meslekten Kır Çiçeğimiz bugün iş ve sosyal yaşamın bir parçası olarak mesleğini icra etmektedir.
 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, Kır Çiçeklerimizi bilimsel yöntemleri uygulayan, sorgulayan, proje tabanlı çalışan, üreten, yabancı dil bilen, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, toplumsal sorumlulukların bilincinde olan, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere sahip, sanatsal değerler kazanmış, özgür, bağımsızlığına düşkün, demokrasiye inanan, demokratik yaşam becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı koyuyoruz.

ÇEK TANITIM FİLMİ

FOTOĞRAF GALERİSİİLETİŞİM

ADRES:Ertuğrul Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:17/3 Nilüfer Bursa
TELEFON:444 2 235
FAKS:+90 224 234 98 76