HAKKIMIZDA

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Kır Çiçekleri Okusun Diye" ile kız çocuklarına yönelik cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, çocuk gelinlerin azalması, geleneksel anlayış içindeki rollerinin değişmesi ve sosyal yaşamın birer parçası olmaları amaçlanmıştır.

 

2001-2002 eğitim-öğretim yılında başlayan proje kapsamında Bursa öncelikli olmak üzere yurt genelinde, ailesinin ikamet ettiği yerleşim biriminde ortaöğretim kurumu bulunmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı kız öğrenciler Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda "tam burslu" olarak kalmakta, öğrencilerin yemek, ulaşım, sanatsal etkinlikler gibi tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi "Kır Çiçekleri"nin, çağdaş, laik, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen, bilimsel yöntemleri uygulayan, sorgulayan, üreten, yabancı dil bilen, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, toplumsal sorumlulukların bilincinde olan, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere sahip, sanatsal değerler kazanmış, özgür, bağımsızlığına düşkün, demokrasiye inanan, demokratik yaşam becerilerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için uğraş vermekte, ortaöğretim sonrasında üniversiteye girmelerine, mezuniyetleri sonrasında ise hayata atılmalarına ve iş sahibi olmalarına kadar uzanan süreçte desteklemektedir.

 

Kır Çiçekleri'nin %86'sı üniversite, %45'i ise çalışma hayatının içinde yer almaktadır. Anestezi uzmanından biyomedikal mühendisine, endüstri mühendisinden avukata, öğretmenden mimara, doktordan kamu yöneticisine her meslekten Kır Çiçeği bugün iş ve sosyal yaşamın bir parçası olarak mesleğini icra etmektedir.

 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi yarınlarımız ve geleceğimiz olan Kır Çiçekleri'nin eğitim hayatlarına destek olmak ve ufuklarını genişletmek için verdiği çabayı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

 

 

Hayatıma Sahip Çıkıyorum

 

Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, tarafından gerçekleştirilen Hayatıma Sahip Çıkıyorum" projesi Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bünyesinde yer alan kız lise ve üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin, duygusal- düşünsel düzenleme ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. 

9 ay süren eğitim programı kapsamında lise öğrencileri için, bilinçli ve sağlıklı beslenme, ders çalışma ve zaman yönetimi, Toplumsal cinsiyet eşitliği, başarmak için 10 altın kural, stres yönetimi, kariyer yönetimi ve kaygı ile baş etme yöntemleri konuları ele alınacak.

 

 

 

 

Kır Çiçekleri Enerjimizi Tazeliyor

 

Uludağ Enerji, "Kır Çiçekleri Enerjimizi Tazeliyor" projesiyle, mentörler, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji, bilinçli tüketim eğitimler veriyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca eğitim alan Kır Çiçekleri, proje sonunda okullarında, aile ve arkadaş çevresinde konu hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

 

 

   

 

CHARACTERIX Projesi

 

Characterix Firması ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 6 haftalık bir program düzenlenmekte ve katılan öğrencilere uygulanan testler ve yapılan görüşmeler neticesinde kişilik envanterleri çıkarılmakta ve kişisel raporlar sunulmaktadır. CharacterIX® Kişilik Envanteri, bireylerin kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, imkânlarını ve potansiyellerini analitik bir raporlama sistemiyle gösteren bir araçtır. Projenin amacı, Kırçiçeklerinin kendilerini iyi tanıyarak zayıf ve güçlü yönlerini tespit edip ona göre kariyer ya da kişisel gelişim planı yapmasıdır. Firma, Kır Çiçekleri için bu projeyi ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Proje, toplamda 19 öğrenciyle yürütülmektedir.

 

 

   

 

Çocuklar için Felsefe

 

Kısaca P4C olarak bilinen Çocuklar için Felsefe, öğrenme ve öğretmeye dair, çocukların düşünme ve iletişime geçme kabiliyetlerini geliştiren, kendilerine olan saygılarını güçlendiren ve akademik becerilerini geliştiren bir yaklaşımdır. Bu program, katılımcılara düşünme becerileri ve ifade kabiliyetlerini teorik ve pratik olarak geliştirme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu öğretim yöntemini akademik hayatlarında da kullanma ve uygulama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. P4C etkinlikleri, çocukların farklı ve doğru düşünme yollarını öğrenmelerine yardımcı olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Düşüncenin gelişimi, dilin gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, deneyimlerle birlikte duyusal, imgesel ve kavramsal düşünme şekilleri gelişirken, dil kullanma becerileri de ifade etme çabasıyla gelişmektedir. Program, 13 hafta boyunca devam edecek olup, koordinatörlüğünü Ayşe ÖZAY EKMEKÇİ yapmaktadır. Program, 14 ve 15 yaş grubundaki 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 17 öğrenciyle gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

"Biz Bir Bütünüz" Atölyeleri

 

Felsefi Danışman Sena Nur Torun ve Psikolog İrem Yalçın tarafından yurtta bulunan tüm Kır Çiçekleri ile aylık bir defa ve iki farklı grupla gerçekleştirilen "Biz Bir Bütünüz" felsefe ve psikoloji atölyeleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Atölyelerdeki temel amaç, hikaye, pasaj, görsel, video ve film kesitleri üzerinden yapılan soru cevaplarla "Kendilik" algısı oluşturmaktır. Ardından, bireylerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak ve psikoloji ile felsefeden faydalanmalarını sağlamak için aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin profiline uygun özel içeriklerle gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, öğrencilerin kendilerini tanıma, akıl yürütme ve bu becerileri uygulama konusunda adımlar atmalarına destek sağlanmaktadır."

 

 

   

ÇEK TANITIM FİLMİ

FOTOĞRAF GALERİSİİLETİŞİM

ADRES:Ertuğrul Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:17/3 Nilüfer Bursa
TELEFON:444 2 235
FAKS:+90 224 234 98 76